Гробищен парк „Централни софийски гробища”

Гробищен парк „Централни софийски гробища” съществува от 1889 г. и е най-голямото гробище в София. Разположен е на площ от 913 дка, разпределени в над 130 парцела. Предстои да се обособят още 8 парцела в разширението на гробищния парк, което започна да функционира от 20-ти октомври 2020 г.
Местоположението на гробищен парк „Централни софийски гробища” в северната част на града. Разположен е изцяло в градската територия. Адресът му е в кв. Орландовци, на ул. „Заводска” № 14, където е и централния вход на парка. На юг паркът е ограден от бул. „История Славянобългарская“, на изток – от ул. „Каменоделска“, където също има вход, на север се огражда от бул. „Първа българска армия“ и на запад – от ул. „Нешо Бончев“.
Транспорт до „Централни софийски гробища“:
Директен:
• Автобус: 309, 79
• Трамвай: 18, 4
Транспорт в близост, с необходимост от прекачване:
• тролейбус: 9
• автобуси: 213, 305
• Метро: линия М2

Сгради и специални парцели на територията на парк „Централни софийски гробища“
В гробищен парк „Централни софийски гробищ¬а” има изграден Траурен комплекс с Ритуална зала и „Дом на покойника“. Разполага и с 2 зали за възпоменания (салони за раздаване). Комплексът е на разположение за провеждане на самостоятелни граждански ритуали или в комбинация с църковни опела, както при погребения в „Централни софийски гробища“, така и при погребения в другите гробищни паркове.
На територията на парка има православна църква – храм „Успение Богородично“, католически параклис „Свети Франциск“, арменска църква и еврейски храм. Култовите сгради в гробищния парк се стопанисват и управляват от съответните религиозни общности.
В парка се намира и съвременен крематориум, в съответствие със стандартите на Европейския съюз. Той се управлява от „София крематориум“ АД – акционерно дружество с участие на Столичната община.
Парк „Централни софийски гробища“ се използва от различни религиозни общности – католически, еврейски, както и от различни етнически групи – арменски, руски, гръцки, сръбски, румънски. Предоставени са им парцели, в които да погребват представители на своята общност. В парка има и няколко военни гробища: немско, английско, френско и италианско, както и парцели, в които са погребани опълченци и авиатори. Парцелите, в които са погребани лица с военни чинове на др. държави се управляват и стопанисват от съответните дипломатични представителства. Паркът граничи с мемориал – костница на военните гробища, която се стопанисва от Министерство на Отбраната.
На територията на парка има специален парцел – „Алея на творците“, в който се погребват известни личности от областта на културата и изкуството – музиканти, актьори, писатели, художници и др. През 2015 г. му е извършено ново пространствено оформление по проект на сина на големия български писател Николай Хайтов – архитект Здравец Хайтов. Алеята на творците разполага с беседка – ротонда с фонтан, покрити урнови стени – двуетажна конструкция с колонада, чешма, както и четири скулптури, дело на студенти от художествената академия. Комплексът се поддържа ОП „Гробищни паркове“.
Гробните места в гробищен парк „Централните софийски гробища“ са около 110 000. През 2020 година Столична община предоставя 87 декара за разширение на парка по посока ТЕЦ София. С тях към гробищния парк ще се добавят още около 10 000 гробни места. През 80-те години на 20 век към гробищния парк са изградени и над 260 урнови стени. След 2000 г. са изградени още 63 луксозни урнови стени.
Към момента в гробищен парк „Централни софийски гробища“ има нови гробни места само в разширението на парка по посока на ТЕЦ София. Гробището разполага и със свободни луксозни урнови ниши.

Услуги, за които можете да се обърнете към „Централни софийски гробища”
Гробищен парк „Централни софийски гробища” се стопанисва и управлява от общинско предприятие „Гробищни паркове“ – София. В южния край на гробището се намира централната администрация на предприятието, където можете да се обърнете за информация, както и за всички предлагани услуги (включително и погребални):

• Водене на регистър на починалите лица по гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови гробове и урнови ниши. Справки.
• Съставяне на актове за смърт и изготвяне на преписи на смъртни актове на лицата, починали на територията на Столична община.
• Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
• Определяне на гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия.
• Осигуряване на безплатно гробно място за срок от 8 години (в случай, че починалият няма наследствено гробно място или ако има, но не се изминали минимум 8 години от последното погребение).
• Предоставяне на урнови гробове или урнови ниши.
• Организиране на граждански ритуали по сбогуване с починали на територията на гробищните паркове и съдействие за организация на църковни ритуали.
• Организиране на траурни ритуали преди кремация и урнополагания.
• Организиране превозването на покойници от адрес или болнично заведение (включително и в случай на заразна болест), до мястото за погребението, до църква, както и за извозване извън територията на гр. София.
• Съхранение на починали лица в хладилна камера.
• Извършване на пълния набор от погребални услуги, включително и кетъринг и изработване на некролози.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка.
• Премахване на опасни дървета или вредящи на оформлението на гробните места.