Гробищен парк „Малашевци”

Гробищен парк „ Малашевци” (Малашевски гробища) съществува от 1965 г. и е третото по големина гробище в София. Почти една трета от погребенията се извършват в него. Площта му е около 560 декара, заедно с терен, закупен от общината през 2012 г., който го разширява с 33 декара на юг към кв. „Левски Г”.  В гробищния парк се обединяват 2 реки – „Перловска“ и „Слатинска“ , което допринася за специфичния облик и излъчване на парка.

Местоположение на гробищен парк „Малашевци“: намира се на ул. „Жак Дюкло“ № 20, която го огражда от запад. На  изток граничи с ж.п. линия, на север с кв. Малашевци и гараж на „Автотранспорт”, а на юг с ж.к. Левски.

Транспорт до гробищен парк „Малашевци“:

 • Автобуси: № 20 до спирка “Гробищен парк Малашевци“, № 86 и № 90 до спирка АП Малашевци
 • Метро: линия 3 с прекачване на автобус № 90

Сгради и други обекти в гробищен парк парк „Малашевци“:

Гробищен парк „Малашевци“ разполага с административна сграда, в която можете да се обръщате за услуги към локалната ни администрация, с ритуална зала за провеждане на граждански ритуали при погребения и 2 зали за възпоменания (салони за раздаване). На територията на гробището има източноправославна църква „Свети Архангел Михаил“ и църковен храм. В случай на необходимост от съхранение на починалото лице, паркът разполага и с хладилна камера.

Гробните места в гробищен парк „Малашевци“ са около 60 000, разпределени са в 106  парцела. Разполага и с 6 урнови стени. Към момента гробището не разполага със свободни нови гробни места и урнови ниши. Погребения и урнополагания се извършват само на наследници в съществуващи гробни места и урнови ниши.

Гробищен парк „Малашевци” се стопанисва и управлява от общинско предприятие „Гробищни паркове“ – София.

Услуги, за които можете да се обърнете директно към администрацията на ОП за гробищен парк „Малашевци“ (Малашевските гробища) са:

 • Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Малашевци“.
 • Извършване на погребения на територията на гробищен парк „Малашевци“.
 • Събиране и отчитане на гробищни такси.
 • Провеждане на граждански ритуали при погребения на територията на гробищен парк „Малашевци“.
 • Организиране на траурен ритуал и урнополагане при кремация.
 • Съхранение на починали лица в хладилна камера.
 • Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
 • Съдействие за организиране на панихиди.
 • Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка
 • Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
 • Информация за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.