Цени

Стоки и услуги

Влизане на превозни средства в гробищните паркове 2.00  лв. за 2 часа
Многократно влизане на превозни средства в гробищните паркове за един ден 4.00 лв
Многократно влизане в гробищните паркове 60.00 лв. на месец
Издаване на строителна линия 30.00 лв.
Административно обслужване при организиране на погребения 15.00 лв.
Цена на  урнова касета 130.00 лв.

Изработване на некролози:

черно-бели без снимка – 5 бр. Формат А4 6.00 лв.
черно-бели със снимка – 5 бр. Формат А4 8.00 лв.
цветни сьс снимка – 5 бр. Формат А4 15.00 лв.
цветни със снимка – 5 бр. Формат АЗ 30.00 лв.
черно-бели с 2 снимки и текст по-голям от 5 реда 13.00 лв.
ламиниране на некролози – 1 бр. Формат А4 1.20 лв.
Обличане в ОП „Гробищни паркове“ 36.00 лв.
Обличане извън ОП „Гробищни паркове“ 42.00 лв.
Преработка на погребение 24.00 лв.
Извозване от адрес или болнично заведение 40.00 лв.
Извозване на заразно болен покойник 70.00 лв.
Транспортиране на покойник извън територията на гр. София 1.80 лв./км.
Разпечатване на ковчег от чужбина 36.00 лв.
Разпечатване на ламаринен обков 56.40 лв.
Сваляне на покойник от 1-ви етаж 6.00 лв.

за всеки следващ етаж
3.60 лв.

Носене и товарене на покойник
6.00 лв.
Съхранение в хладилна камера 15.00 лв. на ден
Бръснене 10.00 лв.
Гримиране 10.00 лв.
Къпане 30.00 лв.
Аранжиране 17.00 лв.
Венец 48.00 лв.
Венец 60.00 лв.
Венец 84.00 лв.
Венец 96.00 лв.
Вадене на зъбна коронка 24.00 лв.
Вадене на мост 30.00 лв.
Граждански ритуал (30 мин.) 40.00 лв.
Организация на погребение от погребален консултант 70.00 лв.
Механично озвучаване 12.00 лв.
Ползване на салон за помени – за 30 мин.:

в ЦСГ
25.00 лв.

в квартални гробища
15.00 лв.
Извозване до гробно място с катафалка 30.00 лв.
Извозване до гробно място с луксозна катафалка:

в ЦСГ
60.00 лв.
в квартални гробища 72.00 лв.
Почистване на гробно място 45.00 лв.
Отстраняване армиран бетон – 1 бр. рамка 22.80 лв.
Отсичане туфа/храст – 1 бр. 6.95 лв.
Изкореняване на храсти от гробно място при погребение 55.00 лв.
Отсичане дърво – ф 10-15 см 25.18 лв.
Отсичане дърво – ф 16-20 см 36.00 лв.
Отсичане дърво – ф 21-25 см 43.49 лв.
Отсичане дърво – ф 25-40 см 70.80 лв.
Отсичане дърво – ф 41-50 см 76.10 лв.
Отсичане дърво с автовишка – ф 46-50 см 349.20 лв.
Отсичане дърво с автовишка – ф 85-90 см 449.87 лв.
Отсичане дърво с автовишка над ф 100 см 544.74 лв.
Изкореняване на дърво – ф 10-15 см. от гробно място при погребение 31.00 лв.
Изкореняване на дърво – ф 21-25 см. от гробно място при погребение 45.00 лв.
Изкореняване на дърво – ф 26-30 см. от гробно място при погребение 77.00 лв.
Отстраняване на стара рамка 77.63 лв.
Отстраняване на бетон при погребение 45.00 лв.
Отстраняване на скрит бетон под земя при погребение 80.00 лв.
Окастряне дебели клони 2.40 лв./бр.
Разтрупване стебла на дървета 15.40 лв./куб .м.
Превоз отпадъци с ръчна количка 8.64 лв./куб. м.
Изкопаване и зариване на гробно място 90.00 лв.
Изкопаване и зариване на старо гробно място 108.00 лв.
Изкопаване и зариване на гроб за заразно болен съгласно чл. 11 на Наредба № 21 на МНЗ 156.00 лв.
Предсрочно изкопаване на гробно място преди изтекъл санитарен срок съгласно Наредба № 21 на МНЗ 336.00 лв.
Изваждане на кости от гробно място 108.00 лв.
Полагане на кости в гробно място 36.00 лв.
Урнополагане в урнова ниша 30.00 лв.
Урнополагане в гроб 30.00 лв.
Вадене на урна от урнова ниша 18.00 лв.
Вадене на урна от гроб 30.00 лв.
Преработка урнополагане 18.00 лв.
Eксхумация 492.00 лв.
Извършване на равненка 24.00 лв.
Юридическа консултация 6.00 лв.
Издаване на дубликат (фактура или друг документ) 6.00 лв.

Изготвяне на снимка

черно-бяла формат АЗ 18.00 лв.
цветна формат АЗ 36.00 лв.
цветна формат А4 24.00 лв.
Запълване на рамка на гробно място със земя 60.00 лв.
Абонаментна поддръжка на гробно място 24.00 лв. на месец
Справка в регистъра за гробни места 6.00 лв.
Отказване от запазен час за погребение 24.00 лв.
Повторно издаване препис-извлечение от  акт за смърт 6.00 лв.

Посочените цени са с включен ДДС.

Такси за гробни места.

За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

Такса за ползване на единично гробно място

 за 15 години 155,00 лв.
за вечни времена 570,00 лв.

Такса за ползване на урново гробно място:

за 15 години 78,00 лв.
за вечни времена 285,00 лв.

Посочените цени за „Такси гробни места“, „Такса за ползване на единично гробно място“ и „Такса за ползване на урново гробно място“ са без ДДС.