Гробищен парк „Банкя – местност Полето“

Нов гробищен парк „Банкя – местност Полето“ е създаден на 4-ти юли 2016 г. Отваря врати, за да осигури покой на починалите жители на курортния град, както и на част от живущите в гр. София. Разположен е на площ от 49 дка. Върху терена са обособени 11 парцела.
Местоположение на Нов гробищен парк „Банкя – местност Полето“. Разположен е в местност, отдалечена от града, но същевременно е комуникативна. Намира се на ул. „Гурмазовски път“, над вилна зона „Бели брег“.
Транспорт до Нов гробищен парк „Банкя – местност Полето:
Автобуси, които могат да се вземат от метростанция „Сливница“: номер 47, 48, 49. И трите автобуса имат обща спирка с автобус № 309 на Нестле София.
Влак: до спирка „Жп Гара Иваняне“ и ходене пеша.
Гробните места в гробищен парк „Банкя – местност Полето“ са около 6000. На територията на гробището не са изградени урнови стени. Съществува парцел с обособени урнови гробове.
Първоначално новият гробищен парк „Банкя – м. Полето“ поема част от нуждите от нови гробни места за жителите на гр. София и гр. Банкя. От м. юни 2020 г. гробището спира погребенията на софийски жители, поради изчерпване на гробните места. В момента там се извършват погребения само за жителите на гр. Банкя.
Нов гробищен парк „Банкя“ разполага със свободни урнови гробове и за жители на град София в специално обособения парцел.
Сгради и други обекти в Нов гробищен парк „Банкя – местност Полето“
На територията на нов гробищен парк „Банкя – местност Полето“ има административна сграда, ритуална зала за провеждане на граждански ритуали при погребения и зала за възпоменания (салон за раздаване/помени). В процес на изграждане е църковен храм. В случай на необходимост от съхранение на починалото лице, паркът разполага и с хладилна камера.
Гробищен парк Банкя е с модерно оформление, има изградено осветление и отговаря на всички европейски изисквания. Претендира да бъде първия по рода си общински гробищен парк Осигурена е 24-часовата охрана на гробището.
Услуги, за които можете да се обърнете директно към администрацията на Нов гробищен парк Банкя – м. Полето са:
• Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на нов гробищния парк „Банкя – м. Полето“.
• Извършване на погребения на територията на гробищния парк за жители на гр. Банкя.
• Събиране и отчитане на гробищни такси.
• Провеждане на граждански ритуали на територията на парка.
• Организиране на траурен ритуал и урнополагания в урнов гроб при кремация.
• Предоставяне на безплатен урнов гроб (в случай, че не разполагате с наследствен обикновен гроб или ниша).
• Съхранение на починали лица в хладилна камера.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка.
• Премахване на опасни дървета или вредящи на оформлението на гробните места.
Справки за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.