НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ

Информация за българите в чужбина / при случай на рапатриране

Виж още →

Идва Димитровска задушница, 25 октомври 2014

Виж още →

Информация за движението на автомобилите на „Малашевци“ и „Бакърена“

Виж още →

Важно!

Виж още →

Жалби

Жалби и сигнали, свързани с кражби и посегателства върху гробни места и урнови плочи се подават в съответното РУ на МВР, към което е гробищния парк.

Виж още →

Гробни места

Нови гробни места, на територията на гр. София има само в гробищен парк „Малашевци“. Във всички останали гробищни паркове, погребения се извършват само в стари семейни гробове.

Виж още →