Информация

ПРИ ПЪТУВАНЕ И СЛУЧАЙ НА СМЪРТ В ЧУЖБИНА

1. При пътуване или престой в чужбина, е препоръчително, предварително да се направи медицинска застраховка на пътуващия / пребиваващия, която да покрива и смъртен случай.

2. При смърт в чужбина, близките следва първо да проверят, дали починалото лице има застраховка по т. 1. В случай, че има – застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.

3. Ако починалото лице няма застраховка, следва да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за необходимите документи за превоз на тленните останки.

4. Следва да възложите репатриране (превозване на тялото на починалия до България) на погребална агенция.

Анализ на изпълнение на бюджет за 2016 г.

Prezentazia_OP_GP_2016

такси и лихви

Плащането на гробове и урнови ниши се извършва за 15 години или вечни времена.

Сътветно цените са:

 

гробно място

вид 15 години вечни времена
единично 155 лв. 570 лв.

урнова клетка или урнов гроб

вид 15 години вечни времена
урнов гроб 78 лв 285 лв.
урнова клетка 130,01 лв.

За изчисляване на лихва на дължима такса, моля, обърнете се към техническа служба към гробищния парк, където се намира гробното Ви място.