Информация

Информация за българите в чужбина / при случай на рапатракация

1. При пътуване или престой в чужбина препоръчително е да  имате  медицинска застраховка, покриваща  и смъртен случай.

2. При смъртен случай в чужбина да се провери от близките  дали починалия има застраховка по т. 1., тъй като застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.

3. Ако починалия няма застраховка може да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за  необходимите документи за превоз на тленните останки.

4. След което  е необходимо да  възложите  репатрирането на починалия на погребална агенция на място.

Информация за българите в чужбина / при случай на рапатракиране

1. При пътуване или престой в чужбина препоръчително е да  имате  медицинска застраховка, покриваща  и смъртен случай.

2. При смъртен случай в чужбина да се провери от близките  дали починалия има застраховка по т. 1., тъй като застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.

3. Ако починалия няма застраховка може да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за  необходимите документи за превоз на тленните останки.

4. След което  е необходимо да  възложите  репатрирането на починалия на погребална агенция на място.

Анализ на изпълнение на бюджет за 2016 г.

Prezentazia_OP_GP_2016

такси и лихви

Плащането на гробове и урнови ниши се извършва за 15 години или вечни времена.

Сътветно цените са:

 

гробно място

вид 15 години вечни времена
единично 155 лв. 570 лв.

урнова клетка или урнов гроб

вид 15 години вечни времена
урнов гроб 78 лв 285 лв.
урнова клетка 130,01 лв.

За изчисляване на лихва на дължима такса, моля, обърнете се към техническа служба към гробищния парк, където се намира гробното Ви място.