Информация при пътуване и случай на смърт в чужбина

  1. При пътуване или престой в чужбина, е препоръчително, предварително да се направи медицинска застраховка на пътуващия / пребиваващия, която да покрива и смъртен случай.
  2. При смърт в чужбина, близките следва първо да проверят, дали починалото лице има застраховка по т. 1. В случай, че има – застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.
  3. Ако починалото лице няма застраховка, следва да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за необходимите документи за превоз на тленните останки.
  4. Следва да възложите репатриране (превозване на тялото на починалия до България) на погребална агенция.