Информация за българите в чужбина

Информация за българите в чужбина / при случай на рапатрация

1. При пътуване или престой в чужбина препоръчително е да  имате  медицинска застраховка, покриваща  и смъртен случай.

2. При смъртен случай в чужбина да се провери от близките  дали починалия има застраховка по т. 1., тъй като застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.

3. Ако починалия няма застраховка може да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за  необходимите документи за превоз на тленните останки.

4. След което  е необходимо да  възложите  репатрирането на починалия на погребална агенция на място.

Информация за българите в чужбина / при случай на рапатриране

1. При пътуване или престой в чужбина препоръчително е да  имате  медицинска застраховка, покриваща  и смъртен случай.

2. При смъртен случай в чужбина да се провери от близките  дали починалия има застраховка по т. 1., тъй като застрахователната компания извършва всички дейности по извозването на тленните останки в България.

3. Ако починалия няма застраховка може да се обърнете към посолството на РБ или в най-близкото консулство, за  необходимите документи за превоз на тленните останки.

4. След което  е необходимо да  възложите  репатрирането на починалия на погребална агенция на място.