Гробищни паркове

Гробищни паркове
Гробищните паркове са публична общинска собственост. Те са обществени терени, със специално предназначение и имат подробни устройствени планове.

На територията на Столична община действат следните общински гробищни паркове:

 • 1. Гробищни паркове, управлявани и опазвани от ОП „Гробищни паркове“ :
  Централни софийски гробищен парк
  Гробищен парк „Малашевци“
  Гробищен парк „Бакърена фабрика“
  Гробищен парк „Горна Баня“
  Гробищен парк „Княжево“
  Гробищен парк „Драгалевци“
  Гробищен парк „Симеоново“
  Гробищен парк „Дървеница“
  Гробищен парк „Банкя – местност Полето“
 • 2. Гробищни паркове, които се управляват и опазват от кметовете на райони, кметове на кметства, кметски наместници и упълномощени от тях лица има в следните столичните райони:
  „Сердика“
  „Искър“
  „Витоша“
  „Овча купел“
  „Връбница“
  „Нови Искър“
  „Кремиковци“
  „Панчарево“
  „Банкя“
  „Младост“
  „Надежда“
  „Люлин“