Гробищен парк „Симеоново”

Гробищен парк „Симеоново” (Гробища Симеоново / Симеоновски гробища) е разположен на площ от 18 дка. Обособени 6 парцела.
Местоположение на гробищен парк „Симеоново“:
Гробището се намира в кв. Симеоново, на ул. „Чифлишка”. Ограден е от зелени площи. В близост до парка се намира комплекс „София Скай“.

Транспорт до гробищен парк „Симеоново“:
Автобуси:
Автобус № 67 до последна спирка и ходене около 550 м..
Автобус № 98 до спирка „Църквата“ и ходене около 400 м.
Метро: Метро линия 2 до метро-станция „Витоша“ и прекачване на автобус № 98 до спирка „Църквата“ и ходене около 400 м.

Гробните места в гробищен парк „Симеоново“ са около 1500. Урнови стени не са изградени в гробището.
Гробищен парк „Симеоново“ не разполага с нови гробни места. Погребения и урнополагания се извършват само на наследници в съществуващи гробни места.

Сгради и други обекти в гробищен парк „Симеоново“:
Гробищен парк „Симеоново“ разполага с административна сграда, в която можете да се обръщате за услуги към локалната ни администрация, православен храм и зала за възпоменания (за раздаване). На територията на парка няма ритуална зала за провеждане на граждански ритуали при погребения. В случай, че пожелаят граждански ритуал за покойника, роднините могат да го организират в „Централни софийски гробища“.
Услуги, за които можете да се обърнете към администрацията на Гробищен парк „Симеоново“:
– Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Симеоново“.
– Извършване на погребения и урнополгания в наследствени гробни места в гробищен парк „Симеоново“.
– Събиране и отчитане на гробищни такси.
– Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
– Съдействие за организиране на панихиди.
– Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка.
– Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
Справки за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.