Гробищен парк „Княжево”

Гробищен парк „Княжево” (Княжевски гробища). Общата площ на парка е около 14 декара, разпределени в 8 парцела. Разположен е изцяло в градската част. Не е функционирал от 1982 до 1990 г.

Местоположение на гробищен парк „Княжево“
Гробищен парк „Княжево“ се намира в кв. „Карпузица“, на ул. Евлия Челеби“ № 39 Б. Ограден е от улиците „Кореняците“, „Арбанаси“, „Дамяница“ и „Евлия Челеби“, където е и входа на парка.
Транспорт, минаващ в близост до гробищен парк „Княжево“:
Автобуси:
Автобус № 107 до спирка „ул. Дамяница“ и ходене около 250 м. пеша,
Автобус № 260 до спирка „Институт по ортопедия“ и ходене около 900 м. пеша.
Трамваи: № 11 и № 5 до сп. „ул. Райска градина“ и около 500 м. ходене пеша.
Метро: линия 3 до метро-станция „Красно село“ и прекачване на трамвай № 5 или 11.

Сгради и други обекти в гробищен парк „Княжево“:
Гробищен парк „Княжево“ разполага с административна сграда, в която можете да се обръщате за услуги към локалната ни администрация, православен храм „Света Екатерина“ и зала за възпоменания (салон за помени / раздаване). На територията на парка няма изградена ритуална зала за провеждане на граждански ритуали при погребения. В случай, че пожелаят граждански ритуал за покойника, роднините могат да го организират в „Централни софийски гробища“.
Гробните места в Гробищен парк „Княжево“ са около 2400, които са разпределени в 8 парцела. На територията на парка има изградени урнови стени, които са запълнени.
В гробищен парк „Княжево“ не се отпускат нови гробни места. Гробището не разполага и със свободни урнови ниши. Погребения и урнополагания могат да се извършват само в съществуващи гробни места по наследствено правоползване.
Гробищен парк „Княжево” се стопанисва и управлява от ОП „Гробищни паркове“ – София.
Услуги, за които можете да се обърнете директно към администрацията на Гробищен парк „Княжево“ са:
• Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Княжево“.
• Извършване на погребения и урнополагания в съществуващи наследствени гробни места.
• Събиране и отчитане на гробищни такси.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка
• Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
Информация за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.