Гробищен парк „Дървеница”

Гробищен парк „Дървеница” Стопанисва се и се управлява от ОП „Гробищни паркове” от 2001 г. и оттогава гробището е паспортизирано. Площта му е около 7 декара.
Местоположение: се намира на ул. Пловдивско поле № 39. Разположено е между улиците „Пловдивско поле“, „Дървенишка река“, бул. „Проф. Марко Семов“ и зелени площи и река „Дървенишка“
Транспорт до гробищен парк „Дървеница“
• Автобус: № 413 до спирка „Онкологичен диспансер“ и ходене около 260 м.
• Тролей: № 5 до спирка „Онкологичен диспансер“ и ходене около 260 м.
• Метро: линии 1 и 4 до спирка „Мусагеница“ и ходене около 400 м.

Сгради и други обекти в гробищен парк „Дървеница“
В гробищен парк „Дървеница“ няма ритуална зала и зала за възпоменания (салон за раздаване). Разполага с локална администрация, която се помещава във фургон в парка, където можете да се обръщате за долуописаните услуги.
Гробните места в Гробищен парк „Дървеница“ са около 1000, обособени в 1 парцел.
В гробищен парк „Дървеница“ не се отпускат нови гробни места. Погребения и урнополагания се извършват само на наследници в съществуващи гробни места.
Гробищен парк „Дървеница” се стопанисва и управлява от общинско предприятие „Гробищни паркове“ – София.
Услуги, за които можете да се обърнете към администрацията на Гробищен парк „Дървеница“:
• Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Дървеница“.
• Извършване на погребения и урнополагания в съществуващи гробни места.
• Събиране и отчитане на гробищни такси.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка
• Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
Информация за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.