Гробищен парк „Драгалевци”

Гробищен парк „Драгалевци” (гробища Драгалевци / Драгалевски гробища) – Площта на гробището е около 7 декара. Обособени са четири парцела.
Местоположение на гробищен парк „Драгалевци“ – намира се в кв. Драгалевци, в подножието на Витоша, на бул. Черни връх, № 195. На север парка граничи с комплекс „Водолей 2“, на юг – с ул. „Ламар“, на запад е ограден от бул. „Черни връх“, а на изток – от „Драгалевска река“.
Транспорт до гробищен парк „Драгалевци“:
• автобус № 111 до спирка „Разклона за кв. Драгалевци“ и ходене около 700 м.
• автобуси № 98, № 64, № 93 до спирка „Гробищен парк Драгалевци“.
• Метро: линия 2 до метро-станция „Витоша“ и прекачване на автобуси № 98 , № 64, № 93 до спирка „Гробищен парк Драгалевци“
Гробните места в гробищен парк „Драгалевци“ са 1285. Урнови стени на територията на парка не са изградени.
Гробищен парк „Драгалевци“ не разполага с нови гробни места. Погребения и урнополагания се извършват само на наследници в съществуващи гробни места.

Сгради и други обекти в гробищен парк „Драгалевци“:
На територията на гробище „Драгалевци“ има православен храм и обособен навес за раздавания при погребения, панихиди и др.
Гробищен парк „Драгалевци“ не разполага със собствена административна сграда. За долуописаните услугите можете да се обърнете към локалната ни администрация в гробищен парк „Симеоново“, намираща се кв. Симеоново, на ул. „Чифлишка“.
Услуги, за които можете да се обърнете към администрацията на Гробищен парк „Симеоново“, свързани с гробни места в гробищен парк „Драгалевци“ са:
– Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Драгалевци“.
– Извършване на погребения и урнополгания в наследствени гробни места в гробищен парк „Драгалевци“.
– Събиране и отчитане на гробищни такси.
– Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
– Съдействие за организиране на панихиди.
– Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка.
– Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
Справки за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.