Гробищен парк „Горна баня”

Гробищен парк „Горна баня” – функционира от 1982 г. Площта му 30 декара, разпределени в 8 парцела.

Местоположение: Гробищен парк „Горна баня“ се намира в югозападна посока на квартала. Адресът му е ул. „747“ № 32.

Транспорт до гробищен парк „Горна Баня“:
• Автобус № 260 до спирка „кв. Горна баня“ и ходене пеша около 850 м.
• Влак: ПВ 50113

Гробните места в гробищен парк „Горна баня“ са около 3800. Построена е и една урнова стена.
В гробищен парк „Горна баня” не се отпускат нови гробни места. Извършват се само последващи погребения и урнополагания на наследници в съществуващи гробни места.
Сгради и други обекти в гробищен парк „Горна баня“:
Гробищен парк Горна баня разполага със зала за възпоменания (салон за раздаване). На територията на гробището няма Ритуална зала и православен храм. Липсва и административна сграда. За локални услуги, свързани с гробищен парк „Горна баня“, можете да се обръщате към администрацията ни в гробищен парк „Княжево“ с адрес: кв. Карпузица, ул. Евлия Челеби, № 39 Б.
Гробищен парк “Горна баня” се стопанисва и управлява от общинско предприятие „Гробищни паркове“ – София.
Услуги, свързани с гробищен парк „Горна баня“, за които можете да обърнете към администрацията ни в гробищен парк „Княжево“ са:
• Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Горна баня“.
• Извършване на погребения и урнополагания в съществуващи гробни места в гробищен парк „Горна баня“
• Събиране и отчитане на гробищни такси.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка
Информация за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.