Гробищен парк „Бакърена фабрика”

Гробищен парк „Бакърена фабрика” е второто по големина гробище в София. Територията му е 680 декара, разделени в 106 парцела. Функционира от 1960 година.
Предстои разширение на гробищния парк.
Местоположение на гробищен парк „Бакърена фабрика“:
Бакърени гробища се намират в северозападната част на града, между кварталите Обеля 1 и 2, район Връбница 1 и 2, ж.к. Надежда 3 и Модерно предградие. Адресът на парка е ул. „Владимир Зограф“ № 112А, но входът му е от улица „Тишина“ № 3.
Транспорт да гробищен парк „Бакърена фабрика” :
Следните линии имат маршрути, които минават близо до Бакърени гробища:
Автобуси:
№ 108 до спирка Връбница и ходене около 800 м.
№ 285 с прекачване на рейс № 108
№ 83 до спирка „Община Връбница“ и ходене 760 м. пеша.
№ 81 до спирка Бл.119 жк Обеля-1 и ходене около 600 м.
Влак: КПВ 13210, МБВ 7990
Метро: линия 2 до спирка Обеля и ходене около 1 км.
Трамвай: № 6 до спирка „ж.к. Връбница 1“ и ходене около 900 м.

Сгради и други обекти в гробищен парк парк „Бакърена фабрика“:
На територията на гробищен парк „Бакърена фабрика“ има административна сграда, в която можете да се обръщате за услуги към локалната ни администрация, православен храм „Възкресение Лазарово“ и нова църква. Паркът разполага и с ритуална зала за провеждане на граждански ритуали при погребения и със зала за възпоменания (салон за помени / раздаване). В случай на необходимост от съхранение на починалото лице, паркът разполага и с хладилна камера.
Гробните места в гробищен парк „Бакърена фабрика“ са около 85 000. Разпределени са в 107 парцела. Разполага и с 25 урнови стени, от които 6 са луксозни. Към момента гробището не разполага с нови гробни места. Погребения се извършват само на наследници в съществуващи гробни места. Паркът разполага със свободни луксозни урнови ниши.
Гробищен парк „Бакърена фабрика” се стопанисва и управлява от общинско предприятие „Гробищни паркове“ – София.
Услуги, за които можете да се обърнете директно към администрацията на гробищен парк „Бакърена фабрика“ са:
• Справки от Регистъра на погребаните лица на територията на гробищния парк „Бакърена фабрика“.
• Извършване на погребения и урнополагания на територията на гробищен парк „Бакърена фабрика“.
• Събиране и отчитане на гробищни такси.
• Провеждане на граждански ритуали на територията на гробищен парк „Бакърена фабрика“ паркове и съдействие за организация на църковни ритуали.
• Организиране на траурни ритуали преди кремация и урнополагания.
• Предоставяне на луксозни урнови ниши.
• Почистване и равняване на гроб за 40-тия ден.
• Съдействие за организиране на панихиди.
• Еднократно почистване на гробно място или годишна абонаментна поддръжка.
• Премахване на дървета, вредящи на оформлението на гробните места.
• Съхранение на починали лица в хладилна камера.
Информация за фирми, имащи право да извършват погребални и/ или каменоделски услуги на територията на софийските гробищни паркове.